Long đền DIN 125 là gì?

Long đền phẳng (vòng đệm phẳng) theo hệ mét DIN 125 – ISO 7089 là long đền phẳng theo hệ mét tiêu chuẩn – một đĩa kim loại hình tròn có lỗ trung tâm.

Hinh-Anh-Din-125
Hinh-Anh-Din-125

Ứng dụng

Thường được sử dụng để phân phối tải trên bề mặt chịu lực lớn hơn, nó được đặt bên dưới đầu bulong hoặc bên dưới đai ốc. Sự phân bố đồng đều này trên một diện tích lớn hơn làm giảm nguy cơ làm hỏng bề mặt. Được sử dụng nếu đường kính ngoài của đai ốc nhỏ hơn lỗ mà bulong được đặt qua đó.

Tiêu chuẩn tương đương

Các tiêu chuẩn DIN vẫn phổ biến ở Đức, mặc cho Châu Âu và trên toàn cầu quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO đang diễn ra. DIN tiếp tục được sử dụng cho các bộ phận không có tiêu chuẩn ISO tương đương hoặc không cần tiêu chuẩn hóa. ISO tương đương cho long đền phẳng DIN 125 là ISO 7089.

Kích thước và trọng lượng

Ban-Ve-Din-125
Ban-Ve-Din-125

Kích thước D (mm) D1 (mm) S (mm) Trọng lượng (Kg/100sp)
M3 3.2 7 0.5 0.12
M4 4.3 9 0.8 0.3
M5 5.3 10 1 0.44
M6 6.4 12.5 1.6 1.14
M7 7.4 14 1.6 1.39
M8 8.4 17 1.6 2.14
M10 10.5 21 2 4.08
M12 13 24 2.5 6.27
M14 15 28 2.5 8.6
M16 17 30 3 11.3
M18 19 34 3 14.7
M20 21 37 3 17.2
M22 23 39 3 18.4
M24 25 44 4 32.3
M27 28 50 4 42.8
M30 31 56 4 53.6
M33 34 60 5 75.4
M36 37 66 5 92
M39 40 72 6 133
M42 43 78 7 183
M45 46 85 7 220
M48 50 92 8 294
M52 54 98 8 330
M56 58 105 9 425
M58 60 110 9 471
M64 65 115 9 492
M72 74 125 10 625

 

Thông số kĩ thuật

Các sản phẩm thuộc tiêu chuẩn DIN được chia thành các cấp bền khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Xem thông số về đặc điểm cơ tính và hóa học của tiêu chuẩn DIN tại đây!