Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn!

Alpha Fastener

Nhà máy sản xuất

Số 91 đường DT743B

Khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Thời gian làm việc

Thứ 2: 8:00 – 17:00

Thứ 3: 8:00 – 17:00

Thứ 4: 8:00 – 17:00

Thứ 5: 8:00 – 17:00

Thứ 6: 8:00 – 17:00

Thứ 7: 8:00 – 11:30

Chủ nhật: Nghỉ

Liên hệ ngay