Đai ốc DIN 934 là gì?

Đai ốc hay ê-cu (tiếng Pháp gọi là: érou) là một chi tiết liên kết cơ khí có lỗ đã được tạo ren bên trong. Đai ốc luôn được dùng cùng bulong để kẹp chặt hai hoặc nhiều chi tiết với nhau. Hai bộ phận kết hợp với nhau bởi ma sát ren, sức căng vừa của bulong, và sức nén của chi tiết.

Hinh Anh Din 934

Các loại đai ốc

Đai ốc thông dụng nhất là đai ốc lục giác với các góc nhọn đã được làm tròn. Các dạng đai ốc khác được dùng trong các trường hợp nhất định

Kích thước

Ban-Ve-Din-934
Ban-Ve-Din-934
Kích thước (d) Độ rộng cạnh tối đa (s) Độ rộng đỉnh tối thiểu (e) Độ dày đầu (m)
M2 4 4.32 1.6
M2.5 5 5.45 2
M2.6 5 5.45 2
M3 5.5 6.01 2.4
M3.5 6 6.58 2.8
M4 7 7.66 3.2
M5 8 8.79 4
M6 10 11.05 5
M7 11 12.12 5.5
M8 13 14.38 6.5
M10 17 18.9 8
M12 19 21.1 10
M14 22 24.49 11
M16 24 26.75 13
M18 27 29.56 15
M20 30 32.95 16
M22 32 35.03 18
M24 36 39.55 19
M27 41 42.2 22
M30 46 50.85 24
M33 50 55.37 26
M36 55 60.79 29
M39 60 66.44 31
M42 65 71.3 34
M45 70 76.95 36
M48 75 82.6 38
M52 80 88.25 42
M56 85 93.56 45
M60 90 99.21 48
M64 95 104.86 51
M68 100 110.51 54
M72 105 116.16 58
M76 110 121.81 61
M80 115 127.46 64
M90 130 144.08 72
M100 145 161.02 80

Đơn vị: mm

Thông số kĩ thuật

Các sản phẩm thuộc tiêu chuẩn DIN được chia thành các cấp bền khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Xem thông số về đặc điểm cơ tính và hóa học của tiêu chuẩn DIN tại đây!